Одговори на најчешћа питања

Када и како се вриши упис деце ?

 

Упис деце се обавља у Предшколској установи "Сунцокрети" у Владимирцима у току целе године за све објекте Установе.

Приликом упица је потребно доставити Извод из матичне књиге рођених детета (на увид) и потврду здравствене установе за дете (брис грла и носа)

Какав је распоред дневних активности ?

 

У Установи су активна два програма рада - целодневни и припремни предшколски програм.

Распоред активности у целодневном програму рада је следећи:

Распоред активности припремног предшколског програма:

Како се плаћа вртић ?

 

Вртић се плаћа до 15. у месецу за текући месец.

Плаћа се правилно попуњеном уплатницом као на примеру датом доле:

 

 

Накнада за треће и четврто дете у вртићу се не плаћа.

 

Колико траје период адаптације ?

 

Свако дете има своје време адаптације. Колико ће трајати зависи од многих фактора: особина детета, здравственог стања, навика.

Адаптација може трајати од недељу дана до више месеци.

Ко обавља васпитно-образовни рад ?

 

Васпитно-образовни рад у вртићу спроводе стручна лица:

Медицинске сестре, за узраст од 1 до 3 године,

Васпитачи, за узраст од 3 до 6,5 година и

Педагошко-психолошка служба.

Васпитно-образовни рад се спроводи по плану који се доноси на нивоу Установе, а подразумева планирање, реализовање и еваулацију различитих програма.

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Контакт информације

Светог Саве 74
15225 Владимирци
Телефон: (015) 513 286
Директор: (015) 513 532
Eлектронска пошта: centarpuvlad@open.telekom.rs

____Занимљивости

Преузмите занимљиве садржаје

Овде се могу погледати и преузети разне публикације, видео снимци и други едукативни садржаји

Препоручени претраживачи за прегледање страница на сајту

Сафари