Предшколска установа "Сунцокрети"

Историјат установе
Предшколска установа " Сунцокрети" налази се у Владимирцима ,у улици Светог Саве 74. Званично је отворена 01.10.1979.год. по одлуци Општинске самоуправне интересне заједнице и уз велику помоћ Републичке заједнице дечије заштите.

Опширније

Директор установе

Зорица Милошевић

" Тимски рад постаје метод рада, а сарадња, комуникација и интеракција постају основни поступци у свим врстама активности "


direktor@suncokreti.rsОпширније

Објекти установе

Установа располаже са својих пет наменских изграђених објеката и то: објекат вртића у Владимирцима, јаслицe у Владимирцима и вртићи у Дебрцу, Прову и Јаловику. Остало су адаптиране просторије у школама или наменски изграђене
Опширније

Правилници и пословници установе

На овој страници су дати на приказ Статут установе, затим правилници о раду, правилник о накнадама, пословнико раду савета родитеља и други за рад установе битни акти... Остало су адаптиране просторије у школама или наменски изграђене
Опширније

Планови, програми и извештаји о раду Установе


Предшколска установа редовно сваке године подноси свој извештај о раду, а такође, доноси и нови План и програм рада за нову радну годину која претходи.

Развојни план је,с друге стране, усвојен за период од 2013. до 2018.

 

Опширније

Контакт информације

Светог Саве 74
15225 Владимирци
Телефон: (015) 513 286
Директор: (015) 514 532
Eлектронска пошта: centarpuvlad@open.telekom.rs

____Занимљивости

Преузмите занимљиве садржаје

Овде се могу погледати и преузети разне публикације, видео снимци и други едукативни садржаји

Препоручени претраживачи за прегледање страница на сајту

Сафари