Развојни план ПУ "Сунцокрети" за период 2013-2018.

Владимирци,фебруар 2013.године
Развојни план установе јесте стратешки план развоја установе и садржи приоритете у остваривању васпитно-образовног рада, план и носиоце активности, критеријуме и мерила за вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој установе.

Преузети

Годишњи план рада за радну 2014/15. годину

Владимирци, септембар 2014. године

Годишњи план рада урађен је према препоруци надлежног Минисатарства ( уз обавезно одговарајуће табеларне приказе). Годишњи план рада у складу је са школским календаром и односи се на период од 1. септембра 2014. године до 31. августа 2015. године.

Преузети

Извештај о раду установе за радну 2013/14. годину

Владимирци, септембар 2014. године
Извештај о раду ПУ "Сунцокрети" је урађен према препоруци надлежног Министарства (уз обавезно одговарајуће табеларне приказе). Извештај о раду односи се на период од 1. септембра 2013. године до 31.августа 2014. године
Преузети

План и програм рада директора за радну 2014/15.

Владимирци, септембар 2014. године
Програм је урађен према прописаној препоруци надлежног Министарства, као и у складу са одређеном формом и потребама оснивача.

Програм рада се односи на период од 1.септембра 2014. године до 31. августа 2015. године.

Преузети

Контакт информације

Светог Саве 74
15225 Владимирци
Телефон: (015) 513 286
Директор: (015) 514 532
Eлектронска пошта: centarpuvlad@open.telekom.rs

____Занимљивости

Преузмите занимљиве садржаје

Овде се могу погледати и преузети разне публикације, видео снимци и други едукативни садржаји

Препоручени претраживачи за прегледање страница на сајту

Сафари