Развојни план ПУ "Сунцокрети" за период 2013-2018.

Владимирци,фебруар 2013.године
Развојни план установе јесте стратешки план развоја установе и садржи приоритете у остваривању васпитно-образовног рада, план и носиоце активности, критеријуме и мерила за вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој установе.

Погледати

 


Годишњи планови рада

ПУ "Сунцокрети" Владимирци

Годишњи планови рада урађени су према препоруци надлежног Министарства (уз обавезно одговарајуће табеларне приказе). Годишњи план рада у складу је са школским календаром и односи се на период од 1. септембра текуће године до 31. августа наредне године.

Опширније

Извештај о раду установе

ПУ "Сунцокрети" Владимирци
Извештаји о раду ПУ "Сунцокрети" су урађени према препоруци надлежног Министарства (уз обавезне одговарајуће табеларне приказе). Извештаји о раду односе се на период од 1. септембра текуће године до 31. августа наредне године.
Опширније

План и програм рада директора

ПУ "Сунцокрети" Владимирци
Програми су урађени према прописаној препоруци надлежног Министарства, као и у складу са одређеном формом и потребама оснивача.  
Планови и програм рада се односе на период од 1. септембра текуће године до 31. августа наредне године.

 

Опширније

Извештај о раду директора

ПУ "Сунцокрети" Владимирци
Извештаји о раду директора установе су урађени према препоруци надлежног Министарства (уз обавезне одговарајуће табеларне приказе).

Извештаји о раду односе се на период од 1. септембра текуће године до 31. августа наредне године

Опширније

Контакт информације

Светог Саве 74
15225 Владимирци
Телефон: (015) 513 286
Директор: (015) 514 532
Eлектронска пошта: centarpuvlad@open.telekom.rs

____Занимљивости

Преузмите занимљиве садржаје

Овде се могу погледати и преузети разне публикације, видео снимци и други едукативни садржаји

Препоручени претраживачи за прегледање страница на сајту

Сафари