Извештај о раду за радну 2017/18. годину

Владимирци,септембар 2018.године
Извештај је урађен према препоруци надлежног Министарства (уз одговарајуће табеларне приказе).
Извештај о раду односи се на период од 1. септембра 2017. године до 31. августа 2018. године.

 Погледати


Извештај о раду за радну 2016/17. годину

ПУ "Сунцокрети" Владимирци
септембар 2017.године

Извештај је урађен према препоруци надлежног Министарства (уз одговарајуће табеларне приказе).
Извештај о раду односи се на период од 1. септембра 2016. године до 31. августа 2017. године.Погледати

Извештај о раду за радну 2015/16. годину

ПУ "Сунцокрети" Владимирци
септембар 2016.године

Извештај је урађен према препоруци надлежног Министарства (уз одговарајуће табеларне приказе).
Извештај о раду односи се на период од 1. септембра 2015. године до 31. августа 2016. године.

Погледати

Извештај о раду за радну 2014/15. годину

Владимирци,септембар 2015.године
Извештај је урађен према препоруци надлежног Министарства (уз одговарајуће табеларне приказе).
Извештај о раду односи се на период од 1. септембра 2014. године до 31. августа 2015. године.
Погледати

Извештај о раду за радну 2013/14. годину

Владимирци,септембар 2014.године
Извештај је урађен према препоруци надлежног Министарства (уз одговарајуће табеларне приказе).
Извештај о раду односи се на период од 1. септембра 2013. године до 31. августа 2014. године.

Погледати

Контакт информације

Светог Саве 74
15225 Владимирци
Телефон: (015) 513 286
Директор: (015) 514 532
Eлектронска пошта: centarpuvlad@open.telekom.rs

____Занимљивости

Преузмите занимљиве садржаје

Овде се могу погледати и преузети разне публикације, видео снимци и други едукативни садржаји

Препоручени претраживачи за прегледање страница на сајту

Сафари