_________________Обавештења за кориснике услуга

 

У току 2014/2015. године Установа ће организовати целодневни програм боравка у шест васпитних група, сваког радног дана и суботом једна мешовита група .

 

Целодневни боравак намењен је деци узраста од 6 месеци до 7 година старости, и биће организован у три наменска објекта, два у Владимирцима и један у Дебрцу.

 

Припремни предшколски програм биће организован у трајању од четири часа дневно, у периоду од првог септембра 2014. године до 31. августа 2015. године.

 

Радно време Установе је 11 часова и исто почиње у 6,00 а завршава се у 17,00 часова.

Рад се одвија у једној смени углавном, изузев неких предшколских група на сеоском подручју које свој рад обављају у обе или само поподневној.

Суботом дежура вртић у Владимирцима, у времену од 6,00 до 17,00 часова, према посебном распореду радника.

Заједничке службе раде у времену од 7 до 15 часова.

 

У летњим месецима ради вртић у Владимирцима, све групе и једна група у Дебрцу.

Зависно од радног времена привреде и потреба родитеља, Установа ће утврдити нов распоред радног времена радника, по посебној одлуци директора, уколико се искаже потреба за променом.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Нега и васпитни рад са децом узраста до три године

 

Нега и васпитни рад са децом узраста до три године одвија се према Правилнику о општим основама предшколског програма.

Нега деце јасленог узраста је неодвојива од процеса васпитања, њоме се одржава хигијена деце и задовољавају потребе за сном, боравком на свежем ваздуху, а интеракцијом у процесу неге доприноси се социјализацији и општем развоју детета.

Нега подразумева и превентивно-здравствену заштиту деце којој се посвећује посебна пажња.Сестре-васпитачи у сарадњи са лекаром Дечјег диспанзера систематски прате и сагледавају све факторе који штете или угрожавају дечје здравље.

Циљ васпитно-образовног рада на овом узрасту је СТВАРАЊЕ ПОВОЉНЕ ВАСПИТНЕ СРЕДИНЕ у којој ће дете стицати искуства по свом сопственом темпу развоја, организованим системом садржаја и метода, искуства преводити у сазнања откривањем себе и своје околине коју ће мењати сходно својим могућностима.

Основни задатак је да сачува, подстакне и оплемени спонтани израз и понашање деце у односу на околину.

 

Васпитно-образовни рад са децом узраста од 3 до 5,5 година

 

Васпитање и образовање деце узраста од 3 до 5,5 година темељи се на научним и стручним достигнућима. Оно је наставак и допуна породичном васпитању и као такво отворено је за родитеље, њихове утицаје, идеје, потребе и непосредно учешће.

Рад са децом овог узраста одвијаће се према Моделу А и Моделу Б. Без обзира на модел општа полазишта су заједничка и заснована на Општим основама предшколског програма.

 

Припремни предшколски програм са децом узраста од 5,5 до 6,5 година

 

Васпитно-образовни рад у години пред полазак у школу је део обавезног деветогодишњег образовања и васпитања.

Програм припреме деце за школу је саставни део Општих основа предшколског програма.

Остваривање Припремног предшколског програма представља допринос програмском и организационом повезивању предшколског и школског образовања и васпитања као претпоставке остваривања континуитета у васпитању и образовању деце.

Програм припреме деце за школу, као систем активности и садржаја, те посебних методичких поступака којима треба да се постигну интелектуална, социјална, емоционална и мотивациона готовост за оно што их очекује у школи уз развој сазнајних интересовања потребних за школски начин учења, се остварује по Моделу А Припремног предшколског програма и Моделу Б Припремног предшколског програма.

 

Исхрана, број и врста оброка

 

Циљеви и задаци исхране деце у прдшколској Установи имају посебан значај, не само као један од главних фактора за правилан развој и здравље деце, већ и као коректор постојећих дефицита дечје исхране у породици (орјентисаност на брзој храни, грицкалицама, прженој рани, храни од јуче и сл.)

 

Дневни оброк представља укупну количину хране коју садрже сва јела распоређена по појединим обедима, а која су представљена у виду дневног јеловника, који чине 75% дневних енергетских потреба, односно 90% потреба у животињским и биљним беланчевинама, мастима и угљеним хидратима, витаминима и минералима.

 

Програм превентивно-здравствене заштите

 

Предшколска установа ће у складу са програмом превентивно-здравствене заштите планирати мере и активности које ће у сарадњи са Здравственим центром спроводити у циљу очувања здравља деце у колективу.

 

 

Контакт информације

Светог Саве 74
15225 Владимирци
Телефон: (015) 513 286
Директор: (015) 513 532
Eлектронска пошта: centarpuvlad@open.telekom.rs

____Занимљивости

Преузмите занимљиве садржаје

Овде се могу погледати и преузети разне публикације, видео снимци и други едукативни садржаји

Препоручени претраживачи за прегледање страница на сајту

Сафари