Делатност установе


 

Активности Установе усмераване су на повећање капацитета за децу, виши квалитет васпитно-образовног рада, негу, исхрану деце, сарадњу са породицом и друштвеном средином.

 

 За време боравка деце у вртићу организују се активности различитог карактера: усмерене активности, слободне активности, игра, боравак на ваздуху, доручак, ручак, ужина, поподневни одмор. Све активности које се планирају и реализују зависе од конкретних услова и потреба васпитне групе и вртића и чине режим дана.

 

 Зимовање, летовање и ескурзије су додатни облици васпитно образовног рада који се остварује ван Установе.

Задаци ових активности су подстицање осамостаљивања деце, рекреативни и здравствени опоравак деце, упознавање са природном и друштвеном средином која није свакодневна, овладавање рекреативним вештинама ( скијање, санкање) и емоционално сазревање деце.

 

Контакт информације

Светог Саве 74
15225 Владимирци
Телефон: (015) 513 286
Директор: (015) 513 532
Eлектронска пошта: centarpuvlad@open.telekom.rs

____Занимљивости

Преузмите занимљиве садржаје

Овде се могу погледати и преузети разне публикације, видео снимци и други едукативни садржаји

Препоручени претраживачи за прегледање страница на сајту

Сафари